FRC Türkiye Forum!
Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri - Printable Version

+- FRC Türkiye Forum! (http://forum.frcturkey.com)
+-- Forum: Teknik (http://forum.frcturkey.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Elektrik-Elektronik , Sensörler ve Kontrol Sistemi (http://forum.frcturkey.com/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri (/showthread.php?tid=11910)Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri - sphnc - 01-15-2020

Yangın veya herhangi bir acil durumda alarm mesajlarının iletimi veya genel amaçlı anons iletimi ile sürekli fon müziği yayınlaması amacıyla ileri teknolojinin gereklerini yerine getiren sistemlerdir. Acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Sistemlerin kurulacağı yerlerin büyüklüğü ve zone sayıları, sistemin yapısını belirlemektedir.

Detaylı bilgi için:Seslendirme Sistemleri