FRC Türkiye Forum!
S7-1200 CPU Nedir ? Data Sheet'ler - Printable Version

+- FRC Türkiye Forum! (http://forum.frcturkey.com)
+-- Forum: Teknik (http://forum.frcturkey.com/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Elektrik-Elektronik , Sensörler ve Kontrol Sistemi (http://forum.frcturkey.com/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Thread: S7-1200 CPU Nedir ? Data Sheet'ler (/showthread.php?tid=11894)S7-1200 CPU Nedir ? Data Sheet'ler - sphnc - 07-25-2019

PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolörler) S7-1200, otomasyon sektöründe S7-200'den sonra gelen daha profesyonel projelerde kullanılabilen ve programlanmak için en az gereksinime sahip olan bir PLC'dir. Birçok insan otomasyon projeleri için ya da okullarda PLC eğitimi için S7-1200'ü tercih ediyor. Haydi gelin şimdi PLC S7-1200 CPU ve S7-1200 fiyat yakından göz atalım.

Data Sheet'leri için:S7-1200

[Image: LvZ0GV.png]