FRC Türkiye Forum!

Full Version: AC Motor Sürücü
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
AC motor sürücü asenkron motorların besleme kaynağının frekans ve gerilimini değiştirerek hız kontrolü sağlayan elektronik sürücü devreleridir. Endüstride sıklıkla kullanılan AC motor sürücüleri, hız kontrol sürücüsü, frekans sürücü, inverter, AC sürücü gibi farklı isimlerle adlandırılmıştır