FRC Türkiye Forum!

Full Version: Güç Kaynakları Nedir ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kesintisiz Güç Kaynağı (Uninterruptible Power Supply – UPS) elektronik aletleri şebeke beslemesinin kesilmesine karşı koruyan bir cihazdır. Genel olarak tolerans dışında kalan yüksek ve düşük voltajın gelmesini de önler. Şebekeye beslemesi sürerken güç depolayarak, bu besleme sona erdiği an voltajı cihaza yöneltir ve çalışmasına devam etmesini sağlar.

Detaylı bilgi için:Güç Kaynakları