FRC Türkiye Forum!

Full Version: S7-1200 CPU Nedir ? Data Sheet'ler
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolörler) S7-1200, otomasyon sektöründe S7-200'den sonra gelen daha profesyonel projelerde kullanılabilen ve programlanmak için en az gereksinime sahip olan bir PLC'dir. Birçok insan otomasyon projeleri için ya da okullarda PLC eğitimi için S7-1200'ü tercih ediyor. Haydi gelin şimdi PLC S7-1200 CPU ve S7-1200 fiyat yakından göz atalım.

Data Sheet'leri için:S7-1200

[Image: LvZ0GV.png]