FRC Türkiye Forum!

Full Version: Rampa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba, 
Biz takım olarak rampa sistemine sahip bir robot yapmaya karar verdik.  Yalnız tasarladığımız robotta robot hab zone üzerinde dururken rampa açılıyor ve rampa hab zone dışına çıkıyor. Bu durumda iken diğer robotlar üzerimize tırmanabilir mi? Rampa haricinde robotun bumperlar ı habzone içinde kalıyor. Game manuel de inceledim ama tam anlayamadım. Aydınlatabilirseniz sevinirim.